Oferta produktowa (krążki transportowe) składa się z krążników:

  • Pierścieniowych
  • Tarczowych
  • Pokrytych warstwą gumy bądź poliurytanu
  • Kierunkowych

 

Oferujemy krążniki o średnicach: 51,63.5,88.9 oraz 108

Sposób zakończenia oraz zabezpieczenia antykorozyjnego dostosowany jest do oczekiwań zamawiającego.

Jesteśmy w stanie zrealizować również zamówienia indywidualne.