Firma Klamal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzani płyt formujących do produkcji elementów betonowych” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR

Numer umowy: POIR.03.02.02-00-2358/20

 

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej grupy produktowej – płyt

formujących do produkcji wyrobów betonowych.

Bezpośrednim efektem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Klamal poprzez uruchomienie produkcji nowej grupy produktowej.

Wartość projektu:  : 10 190 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 585 500,00 PLN