Oferujemy:

– podajniki ślimakowe,

– zasuwy oraz przepustnice,

– filtry powietrza,

– elektrowibratory,

– stacje wyładowcze,

– osprzęt do silosów,