Fundusze Europejskie

  Firma Klamal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzani płyt formujących do produkcji elementów betonowych” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR Numer umowy: POIR.03.02.02-00-2358/20   Celem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej…